Hộp đèn đá muối massage chân

Nhập khẩu đá trực tiếp tại Himalaya.
Kích Thước hộp : 34.5cm x 23.5cm x 13.5cm
Chất liệu: Đá muối Himalaya, hộp đựng bằng gỗ thông hoặc gỗ ép .
Bộ điều chỉnh nhiệt ( Độ sáng –  Độ nóng của bóng )