Dụng cụ hút đáy vệ sinh hồ bơi

Công năng sử dụng chùi đáy hồ , hút cận bẩn trong nước hồ bơi thông qua 1 lổ hút gắn với dây ống mềm và sào nhôm