BỘ LỌC NƯỚC HỒ BƠI PENTAIR SD35 – USA.

Bộ lọc cát truyền thống chỉ có thể loại bỏ các hạt trong phạm vi 50-100 micron, nhưng bộ lọc SD với công nghệ ClearPro Technology® đã được cấp bằng sáng chế loại bỏ các hạt nhỏ hơn năm lần … để đạt được 60% nước sạch hơn những bộ lọc cát khác. Đồng thời, bộ lọc Sand Dollar cực kỳ đơn giản để vận hành và duy trì. Hiệu suất tuyệt vời. Sự đơn giản tối cao. Giá trị vượt trội.

Tất cả các tính năng tuyệt vời của bộ lọc Sand Dollar®: 60% nước sạch và trong hơn.

Lưu ý: Nhiệt độ nước tối đa cho đá và cát 95 ° F