Gạch bể bơi INAX-47

Gạch bể bơi INAX-47
Kích thước và Tỷ lệ
Viên/Vỉ : 36
Viên hoặc Vỉ/Thùng : 22
Vỉ/m2 : 11.2
Kích thước viên : 47 x 47 mm
Kích thước vỉ : 300 x 300 mm
Độ dày : 7.0 mm
Loại gạch : Dạng Mosaic
Khối lượng thùng : 25 kg