Chậu Ngâm Chân Bằng Gỗ Thông Có Hạt Massage

  • Chất liệu: Gỗ Thông tự nhiên.
  • Kích thước: Miệng 40cm* đáy 30cm* cao 24cm độ dày 1.5.
  • Mẫu: Chậu trơn có hạt massage ở đáy.
  • Công dụng: Ngâm chân tăng cường và cải thiện sức khỏe.