Công ty TNHH SX TỔNG HỢP CHÂU Á đạt DANH HIỆU ” TOP 10 SẢN PHẨM DỊCH VỤ UY TÍN AN TOÀN CHẤT LƯỢNG 2016″

Ngày 25/06/2016, Công ty TNHH SX TỔNG HỢP CHÂU Á hân hạnh được nhận danh hiệu “TOP 10 SẢN PHẨM, DỊCH VỤ UY TÍN AN TOÀN CHẤT LƯỢNG 2016” tại Chương trình truyền thông và khảo sát Doanh nhân Tâm Tài – Sản phẩm, dịch vụ uy tín an toàn chất lượng 2016.

Giải thưởng này là một phần thưởng xứng đáng, đánh dấu và ghi nhận mọi nỗ lực không ngừng của Công ty TNHH SX TỔNG HỢP CHÂU Á trong suốt quá trình xây dựng, phát triển sản phẩm hiệu quả, an toàn và chất lượng.


Giám đốc Cô Văn Đến – Nhận Cup tại buổi lễ

+ Giải thưởng được trao bởi Hội Doanh Nghiệp Việt Nam

+ Được công nhận và giám sát chất lượng của tổ chức đánh giá và chứng nhận quốc tế QMS – Australia.

+ Được trao giải dựa trên 7 tiêu chí:

1. Chấp hành luật pháp;
2. Xây dựng và bảo hộ thương hiệu;
3. Hệ thống giám sát chất lượng;
4. Thị trường và thị phần;
5. Doanh thu và lợi nhuận;
6. Trách nhiệm với nhà nước và người lao động;
7. Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội

Được phát sóng trên bản tin Thời sự các kênh HTV9 (15h), HTV1 (16h) và FBNC (18h) ngày 08/07/2016